Ζώ – γραφή – ζώ
Υστερεί από το πρωτότυπο;
Με αντιστρόφως ανάλογη λογική λειτουργεί η Ζώγραφή – (ε)κεί..
Είναι η γέφυρα μεταξύ του πρωτότυπου. Ανήκει ίσως στην ίδια κατηγορία με τα όνειρά και τις ψευδ-αισθήσεις, μα κατά διόλου ψευδείς είναι’ ή μετουσιώνεται απατηλά με το σύνολο των αισθήσεων. Η ευ-Θεία και η καμπύλη, τα επίπεδα και τα στερεά είναι και αυτά «ωραία».
Η τρέλα πλησιάζει τη Θεία έμπνευση, μα πως μπορεί να χαραχθεί αυτή η χρυσή τομή.
Υπάρχουν κριτήρια για τον Λόγο, για την τέρψη των αισθήσεων, την οδυνηρότητα του άσχημου. Στοχαστικά συναισθήματα έχοντας ως γνώμονα την γνώση και το συναίσθημα επανασυνδέουν την μορφή’ «την μορφή και την Ιδέα».
Ίσως θέλοντας να αγγίξουν την Μέθεξη σε σχέση με το όλο παντοτινό κυκλικό μας σύστημα; την ατομικότητα; την ολότητα;
Η σύνθεση του πολλαπλού, το αντικείμενο, η συμφωνία της απλότητας, η χαρά και η ανάταση της ψυχής μας αποδεικνύουν πως το Υπέροχο μας συγκινεί βαθύτατα.
Σε “a priori” θεμέλια το συναίσθημα μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, πως δεν χρειάζονται λόγια σε αυτόν τον αναγκαίο μας δεσμό με το Ωραίο!
1+1=1

© MiSt

O Muses, O high genius, aid me now!
O memory that engraved the things I saw,
Here shall your worth be manifest to all!

(Anthony Esolen translation, 2002)

Advertisements

Pax Deorum

Posted: March 31, 2015 in Fine Art

Back Camera

acrylics
canvas size 42cm x 31cm

Mi.St. artwork

Demons and Angels session

Posted: February 1, 2012 in Fine Art
Tags: , , , ,

Fine Art of Demons sessions

“Demon”

acrylics
two pieces
canvas size: 40x40cm (40 width x 80)

(belongs to demons session)

© Mi.St. artwork

This headline can say to you everything for me.

Pablo Picasso said “There are painters who transform the sun into a yellow spot, but there are others who, thanks to their art and intelligence, transform a yellow spot into the sun.”

  • Art have.. no Flags.. no Religions.. and no limits.
  • think and act.. Art is revolution!

Σε “a priori” θεμέλια το συναίσθημα μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά, πως δεν χρειάζονται λόγια σε αυτόν τον αναγκαίο μας δεσμό με το Ωραίο!
1+1=1

make love not war

Hello world!

Posted: February 1, 2012 in Fine Art

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.